Aktualności

Weszliśmy w okres pasyjny

Okres pasyjny jest czasem, kiedy powinniśmy się zastanowić nad tym, dlaczego Pan Jezus musiał przyjść na ziemię, dlaczego musiał żyć jak człowiek, przechodzić wszelkie doświadczenia, które są udziałem każdego człowieka, dlaczego musiał wycierpieć z ręki człowieka wszelkiej podłości, zniewagi, wszelkiego odrzucenia i upodlenia. Dlaczego musiał umrzeć niewinnie na krzyżu Golgoty, dlaczego zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa i jaką służbę wykonuje obecnie względem tych, którzy zawierzyli mu swoje życie i przez niego przystępują do tronu łaski u Boga.
Zapraszam do zapoznania się z artykułem: „Chrystus nasz współczujący Arcykapłan”