Aktualności

Witamy na stronie BSM


Witam!

Nazywam się Jerzy Marcol i mam przywilej być dyrektorem Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego.
Witam na naszej nowej stronie
i i zapraszam do zapoznania się z
naszymi celami,
naszą Misją i Wizją, z naszym wyznaniem wiary, oraz z naszymi działaniami, które zmierzają do tego, aby ludzie mogli otrzymać dostęp do Słowa Bożego i przez nie poznawać Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Nasza strona wymaga jeszcze wiele pracy, ale mamy nadzieję, że stanie się narzędziem ułatwiającym komunikację pomiędzy biurem BSM i misjonarzami, a kościołami czy indywidualnymi osobami, które chcą mieć udział w działaniach misyjnych realizowanych przez BSM.


Uwierzyłem w Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela po lekturze Biblii. Duch Święty przekonał mnie przez Słowo Boże, że jestem zgubionym grzesznikiem, że karę za moje grzechy poniósł na krzyżu Pan Jezus, a moja rola w moim zbawieniu polegała na akceptacji tego, co uczynił dla mnie Jezus. To osobiste doświadczenie wiary tym bardziej przekonało mnie, że Pan Bóg może posłużyć się Słowem Bożym, aby zbawić każdego człowieka, pod warunkiem, że ma on niego dostęp w języku, który dobrze rozumie.


Jako Polacy jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że mamy dostęp do wielu przekładów Biblii w naszym języku. Edukacja jest w naszym kraju powszechna i praktycznie każdy umie czytać i pisać. Połączenie tych dwóch faktów oznacza, że każdy z nas jest uzdolniony do poznawania Słowa Bożego, jednakże wielu z nas tego nie czyni.

Dlatego modlę się, aby Polacy pokochali Słowo Boże i aby zaangażowali się w służbę przełamywania barier oddzielających ludzi od tego Słowa, czy to w naszym narodzie, czy w innych narodach. Modlę się, aby w konsekwencji poznawania Słowa, Jezus Chrystus był honorowany jako jedyny pośrednik do Ojca w niebie, który

może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi.”
(Hebr
7,25).

Zachęcam, aby surfowanie po naszej stronie rozpocząć od przeczytania tekstu Od dyrektora