Aktualności

Zmarł pastor Berhanu Kambro

Z wielkim niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość, że pastor Berhanu Kambro odszedł do Pana w dniu 22 lutego 2021 roku. Pastor Berhanu był koordynatorem projektów tłumaczeniowych w Południowej Etiopii, a w swej służbie był wspierany przez Biblijne Stowarzyszenie Misyjne. Poniżej zamieszczamy artykuł zredagowany przez Izę Karpienia, który pojawił się w 93. numerze biuletynu Idźcie, wraz z dopiskiem dodanym po otrzymaniu wiadomości o jego niespodziewanej śmierci. Kiedy czyta się tą historię życia i służby Pastora Berhanu, ma się wrażenie, że dotyczy ona kogoś, kto żyje, aż tu nagle coś się urywa
i pojawia się informacja o tym, że zmarł i został pochowany tego samego dnia.

Pastor Berhanu Kambro Gando

Pastor Berhanu Kambro Gando urodził się w 1968 r. w Konso, w Etiopii. Jego rodzice praktykowali wiarę chrześcijańską, a jego dziadek był jednym z pierwszych, którzy poszli za Jezusem po tym, jak usłyszeli ewangelię od przedstawicieli Islandzkiej Misji Luterańskiej w 1957.

W Etiopii panował reżim komunistyczny w latach 1974-1991. Ojciec małego Berhanu odszedł od Boga w tym czasie, ale wysłał swego syna do wiernego Chrystusowi dziadka, który pomagał młodemu w wierze wnukowi w duchowym wzroście. Berhanu od dziecka pragnął służyć Bogu, kiedy dorośnie. Wprawdzie zdobył dyplom mechanika samochodowego w Szkole Technicznej w Arba Mincz, prowadzonej pod patronatem Kościoła Mekane Yesus, ale Pan miał inne plany na jego życie.

Następnym krokiem Berhanu był wyjazd do stolicy Etiopii, Addis Abeby, gdzie studiował w Seminarium Kościoła Mekane Yesus. Od czasu ukończenia Seminarium w 2005 roku i ordynacji na pastora, Berhanu czynnie uczestniczy w służbie Panu Bogu na pełny etat. W latach 1998-1999 był przywódcą parafii Kościoła Mekane Yesus w Konso, a następnie dyrektorem lokalnej Szkoły Biblijnej w latach 2000-2004 oraz 2006. Kolejna bardzo odpowiedzialna rola pastora Berhanu, to służba na stanowisku Sekretarza Połudnowo-Zachodniego Synodu Kościoła Mekane Yesus w latach 2007-2010. W 2010 roku pastor Berhanu objął obowiązki Koordynatora Tłumaczeń Biblii w tym Synodzie i do dziś z oddaniem zajmuje się tą służbą. We wszystkim wspiera go żona, Berhane Dibaba.

Przed objęciem stanowiska Koordynatora Tłumaczeń, pastor Berhanu zdobył doświadczenie jako tłumacz kilku niewielkich książek, takich jak “Wzrost w wierze” czy podręcznik dla nauczycieli szkółki niedzielnej “Przyjdźcie do mnie”, które przetłumaczył z języka amharskiego na rodzimy język konso. Pomagał też w korekcie materiałów do czytania w języku konso oraz na dwa lata objął prowadzenie Projektu Alfabetyzacyjnego w tym samym języku. Pan Bóg włożył w jego serce pragnienie służenia jak największej liczbie spośród 22 narodów, żyjących w południowej Etiopii, poprzez tłumaczenie Biblii i alfabetyzację.

Obecnie, z Bożą pomocą, pastor Berhanu koordynuje siedem projektów tłumaczeniowych w Południowo-Zachodnim Synodzie Kościoła Mekane Yesus: Dirayta, Zayse, Ale, Tsamakko, Hamer i Mosiye (Busa), oraz jeden projekt promujący używanie Pisma Świętego w jęz. tsamakko. Jego praca polega na pomocy w planowaniu budżetu oraz wydarzeń, a następnie obserwowanie, w jaki sposób i w jakim zakresie te plany są realizowane. To on przygotowuje raporty i utrzymuje kontakt ze sponsorami projektów, a także co kwartał odwiedza zespoły tam, gdzie one pracują, by je zachęcać w obliczu trudności i pomagać im rozwiązywać problemy. On też znajduje konsultantów do projektów, by odpowiednio zadbać o jakość wykonywanych prac, oraz szuka nowych partnerów i sponsorów, by rozpocząć kolejne projekty dla ludów, które wciąż nie mają Bożego Słowa w swoim języku.

Tłumaczenie Biblii na języki lokalne w Południowo-Zachodnim Synodzie Kościoła Mekane Yesus to ogromna praca, do której potrzeba jeszcze wielu pracowników. Boże Słowo jest tłumaczone na wiele języków, ale wiele z nich nie jest w stanie tego Słowa czytać. Praca alfabetyzacyjna to największa potrzeba, którą należy wspierać modlitewnie i finansowo. Związana z tymi potrzebami jest również potrzeba środka transportu, dzięki któremu pastor mógłby bez problemu przemieszczać się tam, gdzie przebiega praca, by nieść pomoc i wsparcie. Zbierane są środki na zakup terenowej Toyoty, zdolnej pokonywać trudne, polne drogi. Każda kwota, dodana do już uzbieranych 200 000 birr, będzie powitana z ogromną wdzięcznością!
(…)
Polski Oddział Organizacji Tłumaczy Biblii im. Wycliffa wspiera biuro Koordynatora Tłumaczeń w Synodzie od 2010 roku. Pastor Berhanu jest ogromnie wdzięczny tym, którzy ofiarują swoje modlitwy i pieniądze, by umożliwić mu pełnienie tej służby, i kieruje do nich słowa z Listu do Hebrajczyków 6:10:
”Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie.”
24 sierpnia 2019 roku pastor Berhanu i jego żona, Berhane Dibaba, świętowali 25 rocznicę swego ślubu. Pan Bóg nie dał im własnych dzieci, ale w październiku 2020 zostali szczęśliwymi rodzicami adopcyjnymi malutkiej Yohanny, urodzonej 1.10.2020.

***

22 lutego 2021 pastor Berhanu Kambro odszedł do Pana nagłą śmiercią, która zaskoczyła wszystkich, choć wiedzieliśmy o jego licznych problemach zdrowotnych. Został pochowany tego samego dnia wieczorem, po przewiezieniu zwłok z Arba Minch do miasta Karat w Konso Woreda, skąd pochodził.