3 / 2023

3 / 2023

W numerze 44. znalazły się aż dwie naklejki z serii o środkach transportu, którymi podróżują misjonarze. Rozpoczęliśmy również nowe opowiadanie misyjne – tym razem jest to historia Corrie ten Boom, dzielnej Holenderki, która podczas II wojny światowej ratowała Żydów przed śmiercią z rąk hitlerowców. Rozwiązując zagadki można dowiedzieć się co nieco o Holandii, a następnie nauczyć się paru zwrotów w języku holenderskim.