Pomoc w czasie kryzysu – materiały

Українська    Русский

W naszym życiu zdarzają się tak bolesne doświadczenia, że powodują głębokie i długotrwałe cierpienie; takie doświadczenie nazywamy 'traumą’. Trauma to tak głębokie zranienie serca i umysłu, że potrzebuje długiego czasu, by się zagoić. Dotyka każdej części ludzkiego 'jestestwa’: relacji z innymi ludźmi, ciała, myśli oraz wiary.

Broszura, którą proponujemy, została przygotowana dla chrześcijan oraz innych grup, by rozpocząć proces odnoszenia się do ich obaw, wątpliwości i emocji, które pojawiły się wskutek traumy odniesionej podczas katastrofy. Pierwsza pomoc duchowa pomaga ludziom rozpoznać powszechne duchowe i emocjonalne reakcje na katastrofy. Podobnie jak fizyczna pierwsza pomoc, ma ona na celu rozpoczęcie długotrwałego procesu opieki nad osobami poszkodowanymi. W broszurze użyto zasad i ćwiczeń, zaadaptowanych z modelowego programu autorstwa Trauma Healing Institute: www.traumahealinginstitute.org/resources

Broszury w wersji papierowej można zamawiać online: biuro@bsm.org.pl lub telefonicznie: 33 854 43 11.

Poniżej można znaleźć materiały do pobrania w języku ukraińskim i rosyjskim.

Pobierz materiały w języku ukraińskim
Pobierz materiały w języku rosyjskim