Pomoc w czasie kryzysu – materiały

Українська    Русский

W naszym życiu zdarzają się tak bolesne doświadczenia, że powodują głębokie i długotrwałe cierpienie; takie doświadczenie nazywamy 'traumą’. Trauma to tak głębokie zranienie serca i umysłu, że potrzebuje długiego czasu, by się zagoić. Dotyka każdej części ludzkiego 'jestestwa’: relacji z innymi ludźmi, ciała, myśli oraz wiary.

Broszura, którą proponujemy, została przygotowana dla chrześcijan oraz innych grup, które pragną rozpocząć proces odnoszenia się do swoich obaw, wątpliwości i emocji, które pojawiły się wskutek przeżytej traumy. Pierwsza pomoc duchowa pomaga ludziom rozpoznać powszechne duchowe i emocjonalne reakcje na katastrofy. Podobnie jak fizyczna pierwsza pomoc, ma ona na celu rozpoczęcie długotrwałego procesu opieki nad osobami poszkodowanymi. W broszurze użyto zasad i ćwiczeń, zaadaptowanych z modelowego programu autorstwa Trauma Healing Institute: www.traumahealinginstitute.org.

Broszura może być użyta na różne sposoby. Można ją podarować ludziom do samodzielnego przeczytania lub studiować ją w grupie. Zawiera ona również części poświęcone temu, jak pomóc dzieciom.

Broszury w wersji papierowej można zamawiać:
– online pisząc na adres biuro@bsm.org.pl
– telefonicznie pod numerem 33 854 43 11.

W wersji polskiej dostępny jest również przewodnik lidera oraz pocztówka.

Poniżej można pobrać broszury w formacie PDF w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

Pobierz broszurę w języku polskim
Pobierz przewodnik lidera w języku polskim
Pobierz pocztówkę w języku polskim
Pobierz broszurę w języku ukraińskim
Pobierz broszurę w języku rosyjskim