Lato 2019

Lato 2019

Letni numer Małego Idźcie zawiera 3-cią część opowiadania o fascynującej postaci, jaką był działający na dalekiej północy lekarz-misjonarz, Wilfred Grenfell – postać zupełnie nieznana polskim dzieciom. W numerze przedstawiamy też misjonarską rodzinę Pilchów, rodem z Wisły, którzy służą Panu w północnej części Kanady, gdzie mieszkają jeszcze jej rdzenni mieszkańcy – Indianie. Dzięki służbie polskich misjonarzy niemal wszystkie dzieci w Faro słyszały ewangelię, a kilkoro z nich uwierzyło w Jezusa Chrystusa.