Program dzieci ze szkółki niedzielnej Kościoła Mekane Yesus w miejscowości Qey Afer

Dzieci ze szkółki niedzielnej kościoła Mekane Yesus w miejscowości Qey Afer śpiewają pieśń w języku amharskim podczas niedzielnego nabożeństwa.
Tytuł pieśni to „Kibir Le Simu”, co oznacza „Chwała Jego Imieniowi”.