Ulica Lenina

Film pokazuje główną ulicę romskiej wioski Barkasowo na Ukrainie w lutym 2004 roku. Pokazuje również szkołę prowadzoną w budynku Kościoła Żywego Boga dzięki wsparciu z Polski organizowanemu przez Biblijne Stowarzyszenie Misyjne. Uczestnicy wyjazdu misyjnego rozmawiają ze sobą w gwarze, co dodaje filmowi pewnej pikanterii.