Łamigłówki

Materiały przeznaczone do użytku własnego.
Akebu, Brokpa, Chut Copyright © 2017 Nela i Zbigniew Kłapa
Dongxiang, Nahuatl, Umeda Copyright © 2018 Nela i Zbigniew Kłapa
Opracowanie graficzne: Natalia Cieślar

Lud Akebu – łamigłówka

Lud Brokpa – łamigłówka 1

Lud Brokpa – łamigłówka 2

Lud Brokpa – łamigłówka 3

Lud Chut – łamigłówka

Lud Chut – łamigłówka 2

Lud Dongxiang – łamigłówka

Lud Nahuatl – łamigłówka

Lud Umeda – łamigłówka