Opowiadania

Materiały przeznaczone do użytku własnego.
Ludzie bez Biblii Copyright © 2017 Nela i Zbigniew Kłapa
Bóg chce do nich mówić Copyright © 2018 Nela i Zbigniew Kłapa
Opracowanie graficzne: Natalia Cieślar

Ludzie bez Biblii – Lud Akebu

Ludzie bez Biblii – Lud Brokpa

Ludzie bez Biblii – Lud Chut

Bóg chce do nich mówić – Lud Dongxiang

Bóg chce do nich mówić – Lud Nahuatl

Bóg chce do nich mówić – Lud Umeda