Hudson Taylor – Do wnętrza Chin

Hudson Taylor – Do wnętrza Chin

autor: Janet & Geoff Benge

Jego życie było pasmem przygód, trudności, niesamowitych wyzwań i poświęcenia. Służąc w Chinach w Bogu pokładał ufność, że będzie On zaspakajał wszystkie codzienne potrzeby. W tym kraju spędził 51 lat swego życia, zachęcając setki misjonarzy do włączenia się do ewangelizacji Chin. Był założycielem Chińskiej Misji Kontynentalnej (CIM), znanej obecnie jako OMF International. Do dzisiaj jego życie jest natchnieniem i wyzwaniem dla wielu chrześcijan.