John Wesley – Jego parafią był świat

John Wesley – Jego parafią był świat

autor: Janet & Geoff Benge

Przez pół wieku podróżował konno, głosząc kazania, podkreślając konieczność doświadczenia osobistego zbawienia poprzez wiarę. Jego pragnieniem było zanieść Chrystusa milionom ludzi, do których nie docierał ówczesny kościół. Na każdym kroku doświadczał niezrozumienia, prześladowań, odrzucenia, a jednak nie przestawał świadczyć o Bożej miłości, wzywając ludzi do świętego życia. Wygłosił ponad czterdzieści tysięcy kazań, a większość z nich pod gołym niebem lub na placach targowych. Był też twórcą wielu śpiewanych do dzisiaj pieśni oraz inicjatorem ruchu metodystycznego.