Jak wspierać misjonarzy

Jak wspierać misjonarzy

autor: Neal Pirolo

Książka mówi o tym, w jaki sposób Kościół powinien zachęcać swoich członków do angażowania się w pracę misyjną, jak rekrutować misjonarzy, jak im pomagać w przygotowaniu wyjazdu i jak opiekować się nimi na różnych etapach pracy na polu misyjnym i po powrocie do domu.