Pomoc dla Ukrainy

ENGLISH

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy okazują nam zaufanie pytając, jak mogą włączyć się w nasze działania na rzecz pomocy Ukrainie w związku z panującą tam wojną.

W pierwszych miesiącach wojny pomoc finansowa zbierana była na hurtowy zakup najpotrzebniejszych produktów (jedzenie i środki higieny), które następnie transportowaliśmy na Ukrainę, skąd rozwożone były do poszczególnych miejsc bezpośrednio zagrożonych wojną. W ten sposób przetransportowanych zostało ponad 50 ton żywności, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni przede wszystkim Panu Bogu, a także wszystkim ofiarodawcom, którzy przekazali środki na ten cel.

Aktualnie przekazujemy na Ukrainę środki na zakup żywności i lekarstw. Od maja współpracujemy z pastorem Victorem, który koordynuje dostarczanie żywności dla ofiar wojny na wschodzie Ukrainy. Najpierw dowozili żywność do wiosek blisko linii frontu, a obecnie – do wiosek i miast wyzwolonych spod okupacji. Pastorzy, którzy są zaangażowani w dostarczanie pomocy, po przybyciu do wioski zwołują ludzi, głoszą im ewangelię o Jezusie, o przebaczeniu grzechów, o życiu wiecznym, modlą się o zgromadzonych, a dopiero potem rozdają żywność, lekarstwa, a czasem Słowo Boże. Pastor Victor przesłał kilkadziesiąt krótkich filmów z nagraniami podziękowań od różnych osób, które były niezwykle wdzięczne ludziom, którzy przekazali swoje dary, aby mogła do nich dotrzeć pomoc.

Jeśli chcesz wesprzeć te działania, możesz przekazać dar na konto BSM tytułem: „Pomoc dla ofiar wojny”.

 

POMOC W CZASIE KRYZYSU – MATERIAŁY
Pobierz przygotowany do druku plik z wizytówkami, które zawierają kod QR odsyłający do aplikacji z Bibliami po ukraińsku i po rosyjsku.