William Carey – Muszę jechać

William Carey – Muszę jechać

autor: Janet & Geoff Benge

Nazywany „Ojcem nowożytnych misji”, miał na sercu jedno tylko pragnienie: zaniesienie ewangelii ludziom zgubionym w ciemności. Oddając siebie do dyspozycji Bogu, został użyty w niesamowity sposób, biorąc udział w tłumaczeniu fragmentów Pisma Świętego na ponad 30 języków w Indiach!