Artykuły

A dwunastu z nim i kilka kobiet

Artykuły o tłumaczeniu Biblii

…a dwunastu z nim i kilka kobiet … (Łuk. 8,1-2) Urodziła się w małej wiosce na południu Kazachstanu, nie kończyła wielkich szkół. Miała odpowiednio wcześnie wyjść za mąż i urodzić…

czytaj więcej

Trudne pytania w procesie tłumaczenia

Artykuły o tłumaczeniu Biblii

Dowolne tłumaczenie nie jest procesem łatwym, tym bardziej tłumaczenie Słowa Bożego. Próba przetłumaczenia tekstu napisanego 2000 lat temu w greko-rzymskiej kulturze, na jakikolwiek współczesny język, jest wyzwaniem. Tym bardziej tłumaczenie…

czytaj więcej

Europa – Afryka nowe formy partnerstwa

Artykuły o tłumaczeniu Biblii

Misja Wycliffe'a pragnie, by do roku 2025 rozpocząć tłumaczenie Biblii na wszystkie języki świata, które tego jeszcze potrzebują. W Nigerii może to oznaczać potrzebę tłumaczenia dla około 200 języków! Skąd…

czytaj więcej

Erazm i Luter – giganci Reformacji

Reformacja - powrót do Biblii

Ich wpływ na tłumaczenie Biblii na języki Europy i świata Nigdy się ze sobą nie spotkali. Obaj dostrzegali skażenie, jakie występowało w społeczeństwie i kościele. Obaj chcieli reform. Obaj podjęli…

czytaj więcej

Jezus Chrystus nasz Pan

Duszpasterstwo i apologetyka

PANIE, PANIE, Problem (nie)utracalności zbawienia, Czy można utracić zbawienie? Pisałem ten artykuł w grudniu 1994 roku. Obecnie naniosłem kilka poprawek. "Dlaczego mówicie do mnie: "Panie, Panie, a nie czynicie tego,…

czytaj więcej

Zbawcza wiara

Duszpasterstwo i apologetyka

Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza ... (2 P 1:1) Żyjemy…

czytaj więcej

Grzechy lekkie, ciężkie, powszechne i śmiertelne

Duszpasterstwo i apologetyka

Poniższy artykuł jest uzupełnieniem artykułu o "Grzechach przeciwko Duchowi Świętemu", aby dać czytelnikowi dodatkowe zrozumienie róznić pomiędzy różnymi kategoriami grzechów. Protestantom trudno pojąć katolickie zrozumienie grzechów oraz związanych z nimi…

czytaj więcej

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

Duszpasterstwo i apologetyka

Grzech przeciwko Duchowi jest na ogół rozumiany jako niewybaczalny. Jednakże jest kilka rodzajów grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, z których tylko jeden jest niewybaczalny. Niewłaściwe, potoczne i uogólnione pojmowanie grzechu przeciwko…

czytaj więcej

Główna rzecz chrześcijańskiego nauczania

Duszpasterstwo i apologetyka

Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że MAMY TAKIEGO ARCYKAPŁANA, KTÓRY USIADŁ PO PRAWICY TRONU MAJESTATU W NIEBIE, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan,…

czytaj więcej

Aby doznać radości

Duszpasterstwo i apologetyka

Temat ten dotyczy również takich zagadnień jak: Dlaczego chrześcijanie cierpią? Rola cierpienia w życiu człowieka Nasze reakcje emocjonalne Któż nie chce być szczęśliwy i doznawać radości? Jednakże radość i poczucie…

czytaj więcej